En construcción

Serveis Integrals d'Atenció Domiciliaria per a persones grans i/o dependents

Qui Som

COM A CASA és una associació de dones, que ofereix serveis assistencials per a la gent gran i/o dependent. Dins i fora del domicili a la zona de Girona (Garrotxa, Alt Empordà, Pla de l’Estany).

Ens adrecem als ajuntaments, als centres residencials, als centres de dia, hospitals, casals d’avis... així com a les persones grans que conviuen en la pròpia llar.

Fem una assistencia de qualitat pel col·lectiu de la gent gran i/o dependent. Ho fem de forma integral, a nivell social, educatiu i assistencial a través de l'atenció personalitzada en la pròpia llar i coordinant el servei amb la famili i/o l'entitat concertant.

També hem ofert i oferim suport i serveis a tot tipus de famílies per a tenir cura dels fills i de la casa de forma puntual o fixe.

Igualment oferim diverses activitats per a grups, centres i entitats.

OBJECTIUS DEL SERVEI

COM A CASA té com a objectiu prioritari el fet de fer una tasca que faciliti i millori la vida de les persones amb manca d'autonomia personal, donant cobertura a les necessitats bàsiques de la vida diària i també a les necessitats socials de les mateixes, amb la finalitat de:

·  Procurar benestar en les seves vides.

·  Aportar qualitat de vida als usuaris del servei i als seus familiars més pròxims.

·  Prioritzar un nivell d'atencions personals, domèstiques, socials i tècniques adequades a les seves necessitats.

·  Fer real la possibilitat de romandre en la seva llar i entorn social amb la millor qualitat de vida i autonomia, durant el major temps possible.

·  Prevenir situacions de deteriorament o merma de la qualitat de vida dels usuaris del servei.

·  Retardar l'internament en centres residencials.

·  Oferir suport i assessorament a aquelles famílies que tenen al seu càrrec persones en situació

    de dependencia.

 

USUARIS DEL SERVEI

Com a Casa ofereix els seus serveis a persones de totes les franges d'edat que per motius de salut física o psíquica es troben en situació de dificultat i manca d'autonomia personal per a desenvolupar les activitats de la vida diària.

COM A CASA té capacitat per a poder oferir, amb garantia de qualitat, els serveis d'atenció a la persona següents:

·  Higiene personal.

·  Cura personal (com ajudar a vestir, afaitar, aplicar cremes , pentinar...)

·  Cura i control de l'alimentació: organització dels àpats, ajut a la ingestió d'aliments en els casos que sigui necessari.

·  Acompanyament a la mort.

·  Cura de la salut i control de la medicació: administració de la medicació i realització de petites cures sempre segons prescripció mèdica o sanitària.

·  Mobilitzacions dins del domicili (ajudar a aixecar-se i ficar-se al llit, a caminar i a asseure's, així com realitzar mobilitzacions i canvis posturals en situacions d'incapacitat de l'usuari per evitar la formació d'úlceres)

·  Ajudar en l'ordre i les tasques bàsiques de la llar, fent que l'usuari s'implica en les tasques bàsiques..

·  Reforçar els d'hàbits personals i d'atenció en la llar, fent que l'usuari mantingui el seu grau d'autonomia màxim.

·  Mantenir i potenciar els lligams socials i vincles familiars i amb persones del seu entorn.

·  Passejades per l'entorn per a treballar i potenciar l'exercici físic sempre que l'usuari sigui prou autònom com per a caminar per si sol.

·  Passejades per l'entorn per aquells usuaris dependents que els aportin benestar i salut tot i dependre d'una cadira de rodes

·  Acompanyaments mèdics o per a la realització d'altres gestions que facilitin l'integració dels usuaris en el teixit social i que proporcionin realisme a les seves vides.

·  Servei de vetlles a l'hospital i acompanyaments hospitalàris.

·  Proporcionar recursos lúdics i activitats d'oci al domicili que ajudin a millorar l'autoestima personal i aportin vida a la rutina diària.

ELS NOSTRES SERVEIS

Serveis d'atenció domiciliària:

·  Servei d'atenció a la persona

·  Servei de cura de la Llar

·  Servei de neteja de la Llar

·  Serveis d'acompanyament mèdic i gestions diverses

·  Acompanyament a la mort

·  Serveis per a infants.

·  Preparació d'àpats

·  Control de medicació

·  Vetlles a l'Hospital

·  Acompanyament hospitalari diürn

·  Passejades i compañía

 

Servei de terapies diverses a domicili:

Osteopatía, Reiki, Quiromassatge, Terapia Floral,  Psicoteràpia,  Terapia assistida amb animals, Estética de mans i peus…….

 

Serveis per grups, casals i entitats:

· Tallers i xerrades diverses per la Gent Gran.

· Assistencia psicológica i xerrades per familiars i cuidadors.

 

Recursos humans

Sabem que els professionals d'atenció directa són els puntal de la nostra associació i és per aquest motiu que realitzem una acurada selecció de personal.
Prioritzem persones amb les titulacions adequades (treballador/a familiar, auxiliar de geriatria , educadores socials, terapeutes ocupacionals...).

Totes les activitats de l’associació están sota la supervisió de personal professional titulat (metge, psicòleg, educador social, enfermera)

 

Com aCasaCom a Casa

 

TERAPIA / ACTIVIDAD ASISTIDA POR ANIMALES Y LA 3ª EDAD.

 

Miguel Ángel Signes Llopis.

 

No podía escribir este artículo sin dedicárselo a mi Abuela Rosalina ya que ha sido su recuerdo diario en el

que me he inspirado para escribirlo. Abuela, va en tu honor.

 

Cusack, (2.008): Los animales tienen una capacidad ilimitada para la aceptación, la adoración, la atención,

el perdón y el amor incondicional. Aunque existe el potencial para que una variedad de personas

pueda obtener beneficios mediante su asociación con animales de compañía, es mayor en el caso de los

ancianos, cuyo vínculo con los animales de compañía es quizá más fuerte y más profundo que en cualquier

otra edad (Bustad, 1.981)”.

 

En este artículo me quiero referir a los motivos del por qué es beneficioso realizar en el colectivo de la 3ª

Edad sesiones de Terapia o Actividad Asistida con Animales, con el fin de mejorar su calidad de vida. Así

como, de qué forma puede participar un animal en dichas sesiones.

Las Terapias Asistidas con Animales (TAA) son intervenciones dirigidas a objetivos concretos como parte

integral de un proceso rehabilitador, mediante la interacción entre animal y paciente. Estas sesiones deben

ser dirigidas por un Terapeuta Profesional, fijando éste los objetivos, guiando la interacción existente entre

animal y paciente, llevando una evaluación de todo el proceso y midiendo el progreso del mismo.

Las Actividades Asistidas con Animales (AAA) son actividades lúdicas, con efecto terapéutico pero sin

objetivos concretos, en las que las personas se relacionan con el animal para aumentar su calidad de vida.

Nadie evalúa ni mide el progreso del paciente y se pueden llevar a cabo por cualquier voluntario que se

preste a llevar un animal.

Tanto las sesiones de Terapia o Actividad mejoran la calidad de vida de las personas de este colectivo ya

que alivian los sentimientos de soledad, depresión y aburrimiento, entre otros, que tienen algunas de las

mismas que se encuentran ingresadas en un geriátrico; y las sesiones van encaminadas hacia la mejora de las

áreas de actividad, comunicación verbal, conversaciones sobre animales, socialización con trabajadores del

centro y demás residentes, entre otras.

Granger&Kogan (2.003) dicen a ese respecto: “Los estudios que investigan los efectos de la TAA en las

personas que viven en las residencias geriátricas han demostrado efectos positivos en el aumento de la

atención, la mejora del bienestar psicológico, la interacción interpersonal y la conciencia social, el

aumento de la satisfacción con la propia vida, la socialización, la comunicación, la concentración y el

descenso de la depresión (Andrysco, 1.982; Francis et al., 1.985; McQuillen, 1.985; Rowell, 1.990; Fick,

1.993; Lapp, 1.991; Kongable et al., 1.989; Haughie et al., 1.992)”.

También la utilización de animales en sesiones de Terapia o Actividad tiene beneficios y aporta algunas

ventajas, como:

 

Memoria a corto/largo plazo.

El solo hecho de realizar una sesión semanal de Terapia/Actividad con un animal, hace que los residentes

sepan el día en el que están ya que esperan la visita del animal con gran interés. Según Granger&Kogan

(2.003): El hecho de dejar la fotografía de un animal es un recordatorio que ayuda a los residentes a

acordarse a lo largo de la semana del día de sus sesiones. A muchos residentes les encanta tener una foto

de “su animal” y les gusta mostrarla a los visitantes y a los demás residentes.

Durante las sesiones, el decir el nombre del perro, sexo, edad, el resaltar las características de su raza y su

función; así como preguntándoles sobre si alguna vez han tenido perro, se estaría trabajando con el paciente

la memoria a corto/largo plazo (resultando útil para valorar su estado cognitivo).

 

Efectos para la salud a corto plazo.

El hecho de observar o interaccionar con animales tiene unos efectos a corto plazo para la salud, elevando la

tasa de aptitud y aumentando la supervivencia. A este respecto Friedmann (2.003), dice: el contacto con

animales no solo ayuda en la recuperación de enfermedades cardiovasculares sino que incluso puede llegar

a prevenirlas (Anderson et al. 1.992); la observación implícita o el estar en presencia de animales tiene un

impacto directo tanto en la respuesta fisiológica (Friedmann et al., 1.983b) como en la salud psicológica:

menor ansiedad (Sebkova, 1.977) y menos depresión (Holcomb et al., 1.997).

Beck (2.003), en cuanto al tema de interactuar con un animal, por ejemplo acariciarlo, dice al respecto:

“Hace muchos años se demostró que acariciar un animal reduce la tensión arterial, y presumimos que este

hecho es un indicativo de la reducción del estrés (Katcher & Beck, 1987). Los perros (Lynch & McCarthy,

1969) y los caballos (Lynch et al., 1971) acariciados muestran una reducción similar de la tensión arterial,

presumiblemente por la misma razón, o por lo menos como una indicación de que el animal disfruta con la

experiencia”.

También hay estudios realizados sobre las ventajas aportadas por el Canis familiaris en la asociación con el

Homo sapiens y que se refieren a “estar en compañía de un perro”, siendo estos los siguientes:

· disminuye la presión arterial, el colesterol y los triglicéridos (Katcher, 1.987);

· aumenta la calidad de vida en ancianos (Stallones, 1.990);

· coadyuva en el tratamiento de la ansiedad (Holcomb, 1.989);

· reduce los problemas menores de salud (Serpell, 1.991);

· aumenta la supervivencia en afecciones coronarias (Bustad, 1.996).

·  

En las sesiones de Terapia/Actividad a los animales se les puede aplicar como:

Estimulo multisensorial.

Los animales como seres vivos que son, se convierten en un estímulo multisensorial muy fuerte ya que son

capaces de captar la atención y motivación del paciente mejorando su cooperación e implicación en la

Terapia o Actividad. Serpell (2.003) dice: los animales pueden inducir un estado de relajación inmediata,

psicológicamente tranquilizador, por el simple hecho de atraer y mantener nuestra atención (Katcher et al.,

1983).

Sabemos que cuando se llega a la vejez el organismo sufre unos cambios fisiológicos y así como sensoriales

en la visión, audición, tacto, olor y sabor. Por ejemplo, la sensibilidad táctil se reduce al llegar a la 3ª edad y

es justo en esta edad cuando, según Baun y McCabe (2.003) “la estimulación táctil adquiere mayor

importancia porque el dintel de estimulación táctil aumenta al envejecer”. Se ha comprobado que los

animales de compañía satisfacen la necesidad del anciano de tocar y ser tocado.

El estar viendo a un animal moverse, jugar con una pelota, acariciarlo o cepillarlo pueden ser estímulos que

conecten al anciano con la realidad, ya que capta su atención, además de que hace que se olvide de sus

problemas y desarrolle empatía, que de otra forma no sería posible.

 

Catalizador de interacciones entre humano-animal.

Sabemos que los ancianos tienen la enorme necesidad de dar y recibir afecto y compañerismo y en este

aspecto un animal rompe la monotonía proporcionando mucha interacción. Según Bardill (1.997) y Beck

(2003): “el perro cataliza interacciones, mejora la autoestima, es una buena distracción, a la vez que

mejora la sensación de seguridad”.

Los animales no juzgan a las personas, a ellos les da igual si una persona va en silla de ruedas, le faltan dos

piernas, no puede hablar u oír, si tiene 70 ó 88 años de edad o si sufren las enfermedades de Parkinson o

Alzheimer. Los animales dan y quieren recibir cariño al igual que los ancianos. Por ejemplo, el Canis

familiaris es un animal gregario y tiene una gran dependencia con el Homo sapiens, formando un gran

vínculo con él. El mismo perro nos realiza conductas afiliativas, como lamernos la cara, dejarse acariciar,

bañar o cepillar (acicalamiento) y muchas otras más, lo que facilita la utilización de este animal en las

sesiones. Es más, el Canis familiaris es una herramienta muy buena para conseguir los objetivos

rápidamente.

 

Facilitador/Lubricante social.

Los animales facilitan la socialización entre los residentes, los trabajadores del centro y los familiares.

Según Hart (2.003): “Las visitas con AAA mejoraron las interacciones sociales entre los residentes y el

personal en una institución psiquiátrica para mujeres ancianas (Haughie et al., 1992) y en un geriátrico

(Francis et al., 1985). Dos estudios más mostraron que las visitas con animales a residencia para pacientes

afectados de Alzheimer mejoraron sus contactos sociales (Kongable et al., 1989; Beyersdorfer &

Birkenhauer, 1990)”.

Según Baun y McCabe (2003): “Los perros aumentan las conductas interactivas entre los residentes en

instituciones geriátricas, si bien los efectos son relativamente a corto plazo (Buelt et al., 1985; Fick, 1993;

McArthur et al., 1986; Winkler et al., 1989)”.

También un animal hace de lubricante social entre el Paciente y Terapeuta. Un terapeuta que utiliza

animales en una sesión de terapia puede parecer menos amenazador y por esta razón el paciente puede

sentirse más predispuesto a colaborar ya que los animales de por sí, poseen un efecto tranquilizador.

El animal actúa como nexo de unión en las conversaciones entre el terapeuta y el paciente. Fine (2.003) nos

dice: Corson y Corson (1980) describen la función de este proceso como “lubricante social”.

Aparentemente, la presencia del animal permite que el paciente tenga una sensación de comodidad, que

potencia la comunicación en la relación terapéutica”.

También Fine (2.003), nos dice sobre el Canis familiaris: Peacock (1986) llegó a la conclusión de que el

perro parecía reducir la tensión inicial y contribuía a crear una atmósfera más cálida.

 

Catalizador de emociones.

Los animales pueden desencadenar comportamientos divertidos que provocan la alegría y la risa. Sabemos que el humor resulta beneficioso para mejorar el estado mental de una persona y también sus impedimentos físicos. Según Fine (2.003): “La risa y la alegría son dos ingredientes que impactan positivamente la calidad de vida de una persona. Los animales no solo aportan calidez a una relación, también pueden provocar alegría y sonrisa. Se han dado muchos casos en que los animales incorporados desde un punto de vista terapéutico provocan situaciones cómicas. Parece que cuando estoocurre, las risas generadas tienen valor terapéutico”.

Beck (2.003) nos dice respecto a personas de la 3ª edad que padecen Alzheimer: “Un área de gran interés

son los pacientes aquejados de Alzheimer, un grupo que no cesa de aumentar en los geriátricos. Hay

evidencia que la presencia, temporal o permanente, de un perro puede aumentar el contacto social.

Conductas que incluyen sonrisas, risas, miradas, gestos y contacto manual fueron más normales para

muchas personas, y los que parecieron no beneficiarse de la presencia del animal eran siempre las mismas

personas (Kongable et al., 1989; Batson et al., 1997). Existe evidencia que las personas mayores con

Alzheimer se benefician del contacto con animales en su entorno (Verderber, 1.991).

 

Fuente de motivación. Los animales aumentan la motivación del paciente. Según Hart (2.003): “Los

animales también tienen la capacidad de inspirar y motivar a las personas para que emprendan actividades

constructivas que no habrían realizado de otra manera”. Por ejemplo, un perro puede motivar a los

pacientes a que salgan por el hecho de tener que pasearle, sin este estímulo los mismos pacientes no saldrían

a pasear. Otro ejemplo lo tenemos en la enfermedad de Parkinson que promueve la deambulación. El perro

es un input sensorial que le imprime ritmicidad a su deambulación.

También el perro es un incitador del juego y esto es debido a la neotenia. La neotenia la podemos definir

como la retención de rasgos juveniles por parte del animal adulto. Por suerte o por desgracia, el Canis

familiaris es un Canis lupus que nunca llegará a la adultez.

 

Modificador del entorno. Los animales son unos modificadores natos del entorno y a este respecto Fine

(2.003) dice: Beck et al., (1986) sugieren que los animales poseen al capacidad de modificar el entorno en

que se encuentra una persona. Friedmann et al., (1983) han demostrado que las personas presentan una

disminución de la presión sanguínea y expresan verbalmente sentimientos de relajación en presencia de un

perro, mientras que Katcher et al., (1983) han podido demostrar un fenómeno parecido en las personas

mientras observaban un acuario con peces”.

También a este respecto Baun y McCabe (2.003) dicen: “Los animales de compañía han reducido el

impacto de la pérdida de libertad personal en el caso de personas confinadas en residencias geriátricas. La

presencia de un animal de compañía mejora el entorno (Brickel, 1979; Thomas, 1994).

 

Reforzador de conductas.

Según Baun y McCabe (2.003): “Los cambios en el sistema muscular y en el esqueleto tienen un efecto

directo en la manera y en la habilidad de anciano para moverse en el entorno. Si bien muchas personas

mayores sufren artritis u osteoporosis, muchos de los problemas de funcionamiento en el sistema muscular y

en el esqueleto se deben a la falta de uso”.

Por ejemplo para trabajar el sistema muscular y el esqueleto en una sesión se le puede pedir al anciano que

se levante y vaya a tocar un cono y vuelva a sentarse. Seguidamente el anciano le puede mandar al perro que

haga lo mismo que ha hecho él. El paciente están realizando un ejercicio de motricidad general y el animal

le está reforzando su conducta yendo a tocar el cono y volviendo. Es más, el anciano está adiestrando al

perro, lo que hace que aumente su autoestima.

También se podría ejercitar el sistema muscular y el esqueleto lanzándole una pelota para ejercitar brazos y

hombros. El mismo hecho de lanzarle la pelota al animal, ver cómo juega con ella o bien que se la vuelva a

traer para que se la siga tirando, es un buen refuerzo para el paciente.

Para finalizar este artículo, quiero citar lo que se atrevió a decir el Dr. Boris M. Levinson en 1.970, hace casi

40 años. Cusack (2.008): “Aunque pueda parecer chocante, lo que voy a recomendar es la introducción de

animales de compañía en residencias geriátricas como parte de una terapia cuidadosamente planeada y

estructurada para los ancianos”.

 

Bibliografía

Cusack, O. (2008): Animales de Compañía y Salud Mental. 2ª Edición. Fundación Affinity.

Fine A. H. (2003): Manual de Terapia Asistida por Animales. Fundación Affinity.

Signes, M. A. (Junio, 2009) en: “La Utilización del Canis Familiaris en Terapia o Actividad Asistida por Animales”(www.ataasafor.es). Consultado el 30/07/09.

Miguel Ángel Signes Llopis. Presidente de la Asociación de Terapias y ActividadesAsistidas con Animales de la Safor (www.ataaasafor.es). Experto en problemas de comportamiento, modificación de conducta, Asesor y Terapeuta canino certificado por AEPE en el Curso Máster de Etología Canina Avanzada. Trabaja en el Área de Etología Clínica y de Terapias de la Asociación para el Estudio del Perro y su Entorno de la que es socio (www.aepe.net). Curso de Etología Clínica y Bienestar Animal impartido en la UEX. Técnico en Terapia Asistida con Animales por la Fundación Bocalán. Autor de varios artículos científico-técnicos de Etología Clínica Canina y de Terapias Asistidas con Animales. Colaborador del Portal de Veterinaria Argos del Grupo Asís

(http://argos.portalveterinaria.com/) y de la Revista “Especies”. Asociado de la Asociación Española de Terapias Asistidas con Animales y Naturaleza (www.aetana.es).